TURSJOKOLADEN KVIKK LUNSJ NÅ MED RESIRKULERT PLAST

Kvikk Lunsj er mer enn en sjokolade, den er en tur-tradisjon. Hva folk spiste på tur før 1937 vet man ikke – men i dag er det utenkelig å si ”ut på tur, aldri sur” hvis man har glemt Kvikk Lunsjen hjemme. Vi annerkjenner at for en merkevare som lever av naturen er det viktig at vi hele tiden jobber med å forbrede pakningen vår fra et miljøperskeptiv.


Som en del av vårt bidrag til å redusere bruken av ny plast er vi stolte av at Kvikk Lunsj 3, 4 og 6pk sin ytteremballasje nå vil rulles ut med resirkulert plast. Dette vil si at de multipakkene som har den nye logoen har resirkulert plast i seg. Ytteremballasjen består av 80 % ISCC-sertifisert resirkulert plast tildelt igjennom massebalanseprinsippet. ISCC står for International Sustainability & Carbon Certification. Les gjerne mer om ISCC sertifisering her: Who We Are – ISCC System (iscc-system.org)

HVA ER RESIRKULERT PLAST?

Utviklingen av avansert resirkuleringsteknologi de siste årene gjør at det er mulig å resirkulere fleksibel plast som for eksempel Kvikk Lunsj benytter, og igjen resirkulere dette til ny plast. Dette bidrar som et steg på veien til å skape en sirkulærøkonomi for plast. I visuellen under kan du se prosessen for denne type emballasje:

HVA ER MASSEBALANSEPRINSIPPET?

Massbalanseprinsippet betyr at vi benytter mengde materiell som oppfyller ISCC’s sertifiserings krav, for å kunne produsere den nye Kvikk Lunsj emballasjen med 80% resirkulert plast. Når massbalanseprinsippet benytters kan mengden resirkulert plast i emballasjen variere. Vi benytter 80% resirkulert plast, men som i bildet under illustrerer kan mengden resirkulert plast våre både mer og mindre.


Det er viktig at Kvikk Lunsj investerer i bruken av resirkulert plast. Vi har som mål å benytter mer resirkulert plast i fremtiden ettersom tilgangen til avansert resirkuleringsteknologi av materiell øker.

HVORDAN SKAL KVIKK LUNSJ EMBALLASJEN RESIRKULERES?

For å kunne benytte resirkulert plast og holde naturen fri for søppel er også Kvikk Lunsj sin emballasje designet til å være resirkulerbar. Emballasjen skal sorteres som plastavfall:

MILJØVETTREGLENE

På innsiden av Kvikk Lunsj vil du finne de kjent kjære Fjellvettreglene, men i perioder også Miljøvettreglene. Miljøvettreglene skal bistå i hvordan vi kan oppleve naturen uten å sette for mange spor etter oss på tur:

EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING I GENERASJONER - FOR GENERASJONER

Freia har vært en del av nordmenns liv, til hverdags og fest, i flere generasjoner. I løpet av disse årene har vi, i takt med samfunnet, utviklet våre produkter, produksjonsmetoder og våre samarbeid.


Vi har en kontinuerlig fokus på bærekraftig utvikling. FNs Brundtlandkommisjon definerte det slik: «Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine».


En bærekraftig utvikling for oss handler om å arbeide med hele verdikjeden - fra råvare til endelig produkt. Vi har valgt å fokusere det meste av vår innsats der vi kan gjøre størst forskjell, nemlig på råvaredyrkingen og fabrikkdriften. Dette omfatter alt fra en positiv langsiktig innvirkning i kakaosamfunnene, til hvordan vi kan produsere mest mulig miljøvennlig og energieffektivt på fabrikken vår på Rodeløkka i Oslo.


Vi i Freia jobber med bærekraft på en rekke arenaer, gjennom flere ulike initiativ.

COCOA LIFE

Cocoa Life er Freia sitt program for bærekraftig dyrking av kakao. Cocoa Life er etablert for å sikre langvarig forsyning av kakaobønner av rett kvalitet til alle våre sjokoladeprodukter. Cocoa Life har som mål å skape bedre muligheter for kakaobønder og deres lokalsamfunn.


Med Cocoa Life fokuserer vi på 3 hovedområder for å skape gode grunnleggende forhold for en bærekraftig produksjon av kakao:


 • Vi jobber side om side med kakaobønder for å sikre at kakaodyrking blir et attraktivt levebrød. Vi hjelper kakaobønder å forbedre produktiviteten så inntekt fra kakaoen deres øker.
 • Vi jobber for at kvinner, menn og unge mennesker innenfor kakaosamfunn kan eie sin egen utvikling gjennom entreprenørskap.
 • Sammen med kakaobønder og deres lokalsamfunn jobber vi med å beskytte og gjenopprette land og skog der kakaoen vår vokser.

Gjennom Cocoa Life investerer vi 400 millioner dollar i seks land, over ti år, for å utvikle kakaodyrking. Det vil føre til at 200 000 bønder og deres familier, som er avhengig av kakaodyrking, vil få en bedre tilværelse. Cocoa Life-programmet eksisterer i seks ulike land: Elfenbenskysten, Ghana, Indonesia, Brasil, Den Dominikanske Republikk og India.


For mer informasjon om Cocoa Life: https://www.cocoalife.org/

PALMEOLJE - VI ØNSKER Å VÆRE EN DEL AV EN BÆREKRAFTIG LØSNING

Palmeolje er et viktig tema for oss i Freia. Det er forskjellige grunner til at vi bruker denne oljen.


Palmeolje er effektivt å dyrke, krever mindre landareal, forlenger produktets levetid som kan hjelpe redusere matsvinn. Vi i Freia mener at det handler om å sikre at bransjen er mer ansvarlig. Derfor har vi forpliktet oss til å anskaffe og bruke palmeolje på en bærekraftig måte og tar dette ansvaret på alvor.


I produktene vi har palmeolje, bruker vi bare RSPO-sertifisert palmeolje (Roundtable on Sustainable Palm Oil), og selv om dette er et viktig steg, vet vi at det er behov for å gjøre mer og her er vår Palm Oil Action Plan er en viktig del av endringsarbeidet. Vi stiller klare forventninger til leverandørene våre og deres leverandørkjeder. Dette inkluderer tiltak som at produksjonen skal skje på lovlig land, ikke føre til avskoging, tap av torvland og respektere menneskerettigheter.


Les gjerne mer om arbeidet vårt her: https://www.mondelezinternational.com/Snacking-Made-Right/ESG-Topics/Palm-Oil

KONTAKT FREIA

 • Har du spørsmål om våre produkter?
 • Besøk gjerne vår spørsmål og svar-side, kontakt oss via kontakt-skjema eller ring oss på nr 21530857 • Man – Fre: 09.00 – 18.00
 • Lør – Søn: Stengt
Mondelez

©2024 - Mondelez Norge AS - Med enerett


 • Sentralbord: 22 04 40 22

 • Besøksadresse:
 • Johan Throne Holsts Plass 1

 • P.b. 6658 Rodeløkka,
 • NO–0502 Oslo, Norge
org.nr: NO 957 720 323